Звіт

 про виконання умов контракту

керівником загальноосвітнього навчального закладу

 у 2020/2021 навчальному році

. Освітня діяльність у школі здійснюється відповідно до Конституції  України, законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» ,  Національної стратегії розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
“Нова українська школа”, чинних законодавчих та нормативно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

Директор комунального закладу «Зарожненський ліцей»  у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, постановами  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, розпорядчими актами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, наказами начальника управління освіти,іншими законодавчими та нормативно – правовими актами з питань освіти; законодавством про працю, правилами і нормами охорони і безпеки праці, правилами виробничої санітарії та пожежної безпеки, Статутом закладу.

Дошкільний та шкільний підрозділи забезпечені педагогічними кадрами, всі предмети викладаються фахівцями.   Колектив Зарожненського ліцею – це 15 кваліфікованих вчителів з вищою освітою та 2 вихователі, з яких 13  мають вищу освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають – 3 вчителя, I кваліфікаційну категорію- 7 вчителів, II кваліфікаційну категорію – 1 учитель, категорію « спеціаліст» – 4 учителя.Наявна навчально-матеріальна база навчальних кабінетів дозволяє реально організувати і здійснювати навчальний процес у повному обсязі відповідно до  вимог програм  з кожного предмету.

Для проведення уроків з фізичної підготовки є спортивний зал, спортивний майданчик.  У наявності необхідний спортивний інвентар.

У закладі затверджено графік внутрішнього контролю, відповідно до якого адміністрація здійснює перевірку проведення уроків. Щорічно проводиться робота щодо вивчення стану викладання предметів, вивчається рівень навчальних досягнень учнів з предметів. На основі результатів проведеного контролю визначається методичний рівень проведення занять педагогічними працівниками, їх педагогічна майстерність, науково-методичний рівень викладання предметів.

Комунальний заклад «Зарожненський ліцей» функціонує як  навчальний заклад, в якому мова навчання в дошкільному підрозділі та в 1-3 класах – українська, а 4 – 11класі російська. Всі члени колективу володіють державною мовою на достатньому рівні. Планова, звітна та ділова документація ведуться українською мовою. У вестибюлі закладу та у кожному навчальному кабінеті оформлено сучасні стенди із державною символікою.

У своїй роботі директор  застосовує демократичний стиль керівництва, створює у колективі сприятливий соціально-психологічний клімат, розвиток творчих здібностей та зростання професійної майстерності вчителів закладу,  сприяє вихованню в учнів поваги до народних традицій та звичаїв, національних, історичних та культурних цінностей України.

Завдяки колегіальниму підходу директора до управління навчальним закладом, широкому спектру застосування проектних технологій, використанню сучасних технологій управління та формуванню стратегії розвитку закладу, що ґрунтується на глибокому аналізі кадрового, навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, у 2020/2021 навчальному році покращилися результати участі учнів закладу в районних заходах: 1 місце в І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. (Учитель Прологаєва Н.П.)

  • 2 місце в І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2020/2021 навчальному році . Учитель Храмцова Т.І.
  • Участь у фестивалі ораторського мистецтва у 2020/2021 навчальному році. Мопанько Кіра – лауреат. Учитель Ачкасова М.А.,

І місце у міському фестивалі ораторського мистецтва, лауреат обласного фестивалю у 2021/2022 навчальному році (Борисова Еліна, 10 клас. Вчитель – Ачкасова М.О.).

  • II місце посіла Андрєєва Анжеліка в літературному конкурсі « Бузковий травень» 2021, в номінації « Поезія» діти.

Завдяки плідній співпраці директора з радою закладу, піклувальною радою, батьківським комітетом, благодійниками постійно зміцнюється навчально-матеріальна база комплексу: протягом звітнього періоду замінено 2 вікна на енергозберігаючі, облаштовані 3 внутрішніх туалета ( управління освіти Чугуївської міської ради); відремонтована шкільна їдальня (інвестор Зачепило М.О.), замінено штори на жалюзі в усіх шкільних приміщеннях та класних кімнатах (місцеві фермери та батьки), щорічно проводиться ремонт класних кімнат та шкільних приміщень.

Адміністрація Зарожненського ліцею забезпечує здорові, безпечні та сприятливі умови праці для працівників. Питання створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту є одним з пріоритетних для школи. Випадків травматизму учнів та працівників у 2020/2021 навчальному році не було. Створені умови для харчування школярів, забезпечено проведення медичних оглядів як учнів, так і працівників закладу.

Адміністрація та педагогічний колектив підтримують зв’язки з батьками, надають їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей. У закладі постійно працює консультативний пункт для батьків.

З метою забезпечення громадського контролю за роботою керівника закладу керівник щорічно звітує про свою роботу на загальношкільних зборах (травень- червень).