Нормативно-правова база: ЗАКОНИ УКРАЇНИ Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр Закон України “Про освіту” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України “Про загальну середню освіту” https://zakon.help/law/651-XIV/edition28.09.2017/ Закон …